IX. angiologický deň

25. novembra 2016

Témy

  • Životný štýl a dietetika pri vaskulárnych ochoreniach
  • Interdisciplinárna problematika pri manažmente vaskulárnych ochorení
  • Ochorenia aorty
  • Aktualizované odporúčania pre antitrombotickú liečbu VTE
  • „Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

Program

Odborný program na stiahnutie

Zahraničný hosť

  • doc. MUDr. Jan Piťha, PhD.
    FN Motol / IKEM Praha, Česká republika

Prezentácie

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A DIETETIKA PRI VASKULÁRNYCH OCHORENIACH
INTERDISCIPLINÁRNA PROBLEMATIKA PRI MANAŽMENTE VASKULÁRNEHO PACIENTA
LIVE CASE
„VAŠI NAŠI PACIENTI“ – AKÚTNA KONČATINOVÁ ISCHÉMIA: KLINICKÉ KAZUISTIKY

Fotogaléria

Partneri podujatia

Alfawassermann
Aspen
Bayer
Boehringer
Pfizer