XI. angiologický deň je zrušený.

O náhradnom termíne budeme včas informovať.