XI. angiologický deň – 25. marca 2022

Témy

  • Cerebrovaskulárna ischémia – endovaskulárna liečba 2022
  • Kritická končatinová ischémia „up-to-date“
  • Ochorenia aorty v aortálnom centre
  • „Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

Program

Odborný program na stiahnutie »

Aktualizované 14. 2. 2022, 05.00 hod.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.

Hodnotenie CME

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí.

Pasívna účasť: 5 kreditov

Zahraničný hosť

MUDr. Samuel Heller, PhD.
Angiocentrum Příbram, II. interní klinka VFN Praha, ČR

Koordinátor odborného programu

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Videozáznam

Videozáznam z prednášok, ktoré odzneli počas XI. angiologického dňa, 25. marca 2022

Fotogaléria

Organizátori

nusch-logo

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH)

sas-logo

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

sks-logo

Pracovná skupina periférnej cirkulácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Miesto konania

NÚSCH logoNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
Konferenčná sála (-2. poschodie)
GPS: 48.169696, 17.088909
Telefón: +421 2 59 320 111
E-mail: info@nusch.sk
Web: nusch.sk

Partneri podujatia

Hlavný partner
Servier
Partneri
Alfasigma
Bayer
Medtronic
Operatíva
Viatris
Zentiva
Barzzuz