XI. angiologický deň

ZRUŠENÝ 27. novembra 2020
Vážení kolegovia,

vzhľadom k zložitej epidemiologickej situácii si Vás dovoľujeme informovať o zrušení 11. angiologického dňa NÚSCH.

Ďakujeme za porozumenie.

So želaním pevného zdravia,
Juraj Maďarič
prezident S.A.S. SLS

Témy

  • Cerebrovaskulárna ischémia – endovaskulárna liečba 2020
  • Kritická končatinová ischémia „up-to-date“
  • „Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

Program

Aktualizované 10. 3. 2020, organizátor si vyhradzuje právo zmeny.
Odborný program na stiahnutie »

Hodnotenie CME

5 kreditov

Zahraničný hosť

MUDr. Dušan Kučera, PhD., MBA
Vaskulární centrum, interní oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, ČR

Koordinátor odborného programu

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Organizátori

nusch-logo

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH)

sas-logo

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

sks-logo

Pracovná skupina periférnej cirkulácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Miesto konania

NÚSCH logoNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
Konferenčná sála (-2. poschodie)
GPS: 48.169696, 17.088909
Telefón: +421 2 59 320 111
E-mail: info@nusch.sk
Web: nusch.sk

Partneri podujatia

Hlavný partner
Zentiva
Partneri
Aspen
Bayer
Biomedica
Cardioservice
Medtronic
Pfizer
Servier
Barzzuz