V. angiologický deň

1. júna 2012

Témy

  • Sympatiková renálna denervácia v liečbe artériovej hypertenzie
  • Endovaskulárna liečba ochorení aorty
  • „Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

Program

Odborný program na stiahnutie

Zahraničný hosť

  • MUDr. Petr Kala, PhD.
    Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno, Česká republika

Prezentácie

Fotogaléria