II. angiologický deň

15. mája 2009

Témy

  • Cerebrovaskulárna insuficiencia
  • Venózny tromboembolizmus
  • Aneuryzmy abdominálnej aorty
  • Kritická končatinová ischémia

Program

Odborný program na stiahnutie

Partneri podujatia

Prostavasin
Sanofi
UCB