VI. angiologický deň

7. júna 2013

Témy

  • Venózny tromboembolizmus – „up to date“
  • Súčasná antitrombotická liečba pri periférnych vaskulárnych intervenciách
  • Renálna sympatiková denervácia
  • „Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

Program

Odborný program na stiahnutie

Zahraničný hosť

  • MUDr. Samuel Heller
    Klinika kardiológie a angiológie VFN a 1. LF UK Praha

Fotogaléria

Partneri podujatia

Bayer
GSK
Medtronic
Venosan
Zentiva