X. angiologický deň

30. novembra 2018

Témy

  • Endovaskulárna liečba venóznych ochorení
  • Intervenčná liečba končatinovej ischémie
  • Ochorenia aorty
  • „Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

Program

Odborný program na stiahnutie

Zahraničný hosť

  • MUDr. Miroslav Chochola, CSc.
    II. Interná klinika kardiológie a angiológie VFN Praha, Česká republika

Fotogaléria

Partneri podujatia

Alfasigma
Barzzuz
Biomedica
Medigroup
Pfizer
Pharma Group
Servier
Zentiva