XI. angiologický deň

25. marca 2022

Témy

  • Cerebrovaskulárna ischémia – endovaskulárna liečba 2022
  • Kritická končatinová ischémia „up-to-date“
  • Ochorenia aorty v aortálnom centre
  • „Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

Program

Odborný program na stiahnutie

Zahraničný hosť

  • MUDr. Samuel Heller, PhD.
    Angiocentrum Příbram, II. interní klinka VFN Praha, Česká republika

Videozáznam

Videozáznam z prednášok, ktoré odzneli počas XI. angiologického dňa, 25. marca 2022

Fotogaléria

Partneri podujatia

Hlavný partner
Servier
Partneri
Alfasigma
Bayer
Medtronic
Operatíva
Viatris
Zentiva
Barzzuz