VII. angiologický deň

26. septembra 2014

Témy

  • Ochorenia hrudnej aorty
  • Manažment komplikácií endovaskulárnych výkonov
  • Nové orálne antikoagulanciá v liečbe venózneho tromboembolizmu
  • Renálna sympatiková denervácia
  • „Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

Program

Odborný program na stiahnutie

Zahraničný hosť

  • MUDr. Dušan Kučera, PhD., MBA
    Vaskulárne centrum, Vítkovická nemocnica, Česká republika

Prezentácie

Fotogaléria

Partneri podujatia

Alfawassermann
Aspen
Bayer
Boehringer
Operatíva