25. NOVEMBRA 2016

MILÍ PRIATELIA,

v roku 2007 sme s kolegami z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) zorganizovali prvý Angiologický deň NÚSCH, aby sme spolu s vami diskutovali o najrôznejších témach vaskulárnej medicíny. V priebehu rokov sa toto podujatie stalo spoločnou platformou Slovenskej angiologickej spoločnosti a Pracovnej skupiny periférnej cirkulácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti a stalo sa tradičnou akciou v našich pracovných kalendároch.

Pravidelne sa usilujeme prezentovať aktuálne témy, ktoré neustále prináša doba v tejto pestrej oblasti medicíny. Kladieme si diagnostické otázky, ponúkame farmakologické postupy a informujeme o endovaskulárnych riešeniach. K nášmu Angiologickému dňu patrí prítomnosť zahraničného hosťa, ako aj vybraných externých domácich expertov často z iných oblastí medicíny, spolupráca s ktorými podčiarkuje multidisciplinárny charakter vaskulárnej medicíny a je pre nás vždy obohacujúca.

Od začiatku sa snažíme, aby dôležitou črtou tohto podujatia bola vzájomná diskusia. Aj preto zaraďujeme do programu blok kazuistík „Vaši naši pacienti“, kde rozoberáme postupy zrealizované spoločne u vašich pacientov hospitalizovaných na našom pracovisku.

Milí kolegovia, cieľom tejto webovej stránky je lepšie sprístupnenie informácií, ktoré vám počas Angiologického dňa každoročne ponúkame. Rozhodli sme sa umiestňovať na web vybrané aktuálne prezentácie, ale aj prezentácie z rokov minulých, hoci si uvedomujeme, že čas ide dopredu a názory, ako aj poznanie sa vyvíjajú. Dúfame, že materiál podaný aj týmto spôsobom, bude pre vás prínosný a nájdete tu informácie, ktoré vám pomôžu vo vašej praxi.

Juraj Maďarič

TÉMY

Životný štýl a dietetika pri vaskulárnych ochoreniach

Interdisciplinárna problematika pri manažmente vaskulárnych ochorení

Ochorenia aorty

Aktualizované odporúčania pre antitrombotickú liečbu VTE

„Vaši naši pacienti“ – klinické kazuistiky

PREZENTÁCIE

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A DIETETIKA PRI VASKULÁRNYCH OCHORENIACH

INTERDISCIPLINÁRNA PROBLEMATIKA PRI MANAŽMENTE VASKULÁRNEHO PACIENTA

LIVE CASE

„VAŠI NAŠI PACIENTI“ – AKÚTNA KONČATINOVÁ ISCHÉMIA: KLINICKÉ KAZUISTIKY

ZAHRANIČNÝ HOSŤ

doc. MUDr. Jan Piťha, PhD.

FN Motol / IKEM Praha, Česká republika

ORGANIZUJE

  • Vision Production s.r.o.

GARANTI PODUJATIA

  • Pracovná skupina periférnej cirkulácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

  • Slovenská angiologická spoločnosť

KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

HODNOTENIE CME

6 kreditov

GALÉRIA

MIESTO KONANIA

NÚSCH logoNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Konferenčná sála (-2. poschodie)
GPS: 48.169696, 17.088909

PARTNERI PODUJATIA

Alfawassermann
Aspen
Bayer
Boehringer
Pfizer